Subvencions per a la transformació digital i sostenible de la PIME de comerç i associacions i entitats de comerç

El Departament d’Empresa i Treball, per mitjà del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), ha obert la primera convocatòria de Fons Next Generation (NGEU) per a impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible.

Convocatòria:

Concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat pels fons Next Generation EU.

Persones beneficiàries:
 
Les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall. 
Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques 
Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris 

Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.


Han de tenir com a activitat principal un dels següents CCAE’s:
CCAE 45
CCAE 47


En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. 
  
A més, només podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors). 

En l’àmbit de les empreses de comerç:


– Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra.
– Despeses referides a la transformació del punt de venda : digitalització, transformació digital, aplicació de noves tecnologies al punt de venda, adquisició de mobiliari i eines tecnològiques, etiquetes electròniques, comptadors de persones, 
– Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular: disminució consum envasos i embalatge, reducció impacte mediambiental de la distribució, sistemes digitalitzats del punt de recollida

En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç:


a. Millora de l’atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l’ús
de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada
b. Inversió en canals digitals de les associacions
c. Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals
d. Mètriques i anàlisis del mercat
e. Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu
f. Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
g. Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, marketing digital, tècniques
de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats amb la venta online.

Presentació de sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 20 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

+ INFORMACIÓ :  Convocatòria   i Bases reguladores

Imagen de Freepik

Compare listings

Compare