CONTACTE

Fax: 972 61 17 56
Adreça: Institut de Promoció Económica C. Major, 1- Can Rosés
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Finalitat: deixar constància i atendre les queixes, suggeriments i comentaris dels ciutadans i elaboració d'estadístiques.
Legitimació: compliment de missió d'interès públic.
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l' Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Trobareu més informació a la Política de protecció de dades.